excavacions

Excavacions i moviments de terres.
Preparació de terrenys per a arranjament i construcció de carreteres.
Excavacions per pas de tuberies i canalitzacions.
Restauració de platges.
Excavacions de soterranis.
Restauració de finques.
Preparació de terrenys per a obres.