(+34) 973 200 196 info@b-biosca.cat

Els nostres serveis

Disposem d’una àmplia cartera de serveis que gràcies a l’estructura flexible, gestionem de forma eficient tots els processos i especialistes que intervenen en el procés constructiu.

Aquesta diversificació ens possibilita especialitzar-nos en cada etapa i adaptar-nos a les necessitats dels nostres clients i clientes.

Transport

Transportem tot tipus d’àrids i materials de construcció, i assessorem pel que fa a la tipologia i quantitats d’àrids a utilitzar.

Edificació - Rehabilitació

Obres d’urbanització i infraestructures vinculades a la regulació, la conducció, la potabilització i la dessalinització dels recursos hidràulics, i al sanejament i la depuració de les aigües residuals.

Obra civil

Obres i infraestructures vinculades a projectes tant en terrenys industrials com en l’entorn residencials.

Moviments de terra

Excavacions, moviments de terres i preparació de terrenys per a arranjament, restauració i construcció.

Enderrocs

Pioners i líders en demolicions, sempre actualitzats amb els nous sistemes i mètodes de treball, així com la nova maquinària i equips.

Manteniment

Manteniment integral d’edificis amb l’objectiu de mantenir en un perfecte estat de conservació les estructures i instal·lacions de tot tipus d’edificació.

Jardineria

Plantacions, esporgues, tractaments fitosanitaris, aplicació d’herbicides i sega d’herba, en obres de nova construcció pròpies, a través de contractes de manteniment d’instal·lacions industrials o bé en neteges de parcel·les tant rústiques com urbanes.

En tots els serveis que oferim assegurem tant la seguretat en totes les operacions com el respecte del medi ambient garantint sempre la màxima qualitat.