enderrocs

Hi ha diferents sistemes i mètodes de treball dins del camp dels enderrocs. L’aparició de nous materials i la incorporació de nova maquinària i equips han fet que el procès hagi canviat i evolucionat al llarg del temps. A B.Biosca sempre hem intentat actualitzar-nos amb les darreres tècniques i materials.

Hi ha dos mètodes fonamentals d’enderroc, els mètodes manuals i els mètodes mecànics. Moltes vegades aquests es convinen dins d’un mateix projecte. Generalment s’inicia l’enderroc amb mètodes manuals i es finalitza amb mètodes mecànics.

Mètodes manuals

Els mètodes manuals són els més antics i tradicionals i es realitzen principalment en zones urbanes.
Permeten un major control i la recuperació de molt material per a la seva reutilització o reciclatge.
Amb eines manuals o petites eines mecàniques es poden enderrocar reduïts blocs d’obra, de manera que els cascots mai esdevenen gaire grans.

Mètodes mecànics

Entre els mètodes mecànics més utilitzats pels enderrocs podem enumerar:

Enderroc per empenta
Enderroc per “descalçament”
Enderroc amb explosius
Enderroc per bola
Enderroc per perforació tèrmica.