consolidacio-habitatge

Construcció d’edificació en les diferents tipologies de projectes, rehabilitació i restauració d’habitatges, equipaments, centres docents, centres poliesportius, centres comercials, oficines i industrials.

El nostre objectiu és d’oferir una estructura flexible, que permeti coordinar amb la suma d’esforços i capacitats de l’equip humà i col.laboradors de manera eficient tots els processos i especialistes que intervenen avui en dia en el procés constructiu, per tal d’esdevenir una organització amb capacitat d’adaptar-se a qualsevol projecte constructiu.

D’aquesta manera, amb uns recursos humans propis qualificats i un equip de col.laboradors, s’aconsegueixen els objectius fonamentals en el desenvolupament de qualsevol projecte d’arquitectura:

  • Màxima qualitat dels treballs.
  • Compliment dels terminis.
  • Compliment dels pressupostos.
  • Seguretat a les obres.
  • Emmarcar la construcció dins el procés de la sostenibilitat.
  • Adequació a les necessitats del client.