Realitzem obres d’urbanització tant en terrenys industrials com en l’entorn residencial. A B.Biosca també realitzem tot tipus d’obres i infraestructures vinculades a la regulació, la conducció, la potabilització i la dessalinització dels recursos hidràulics, i al sanejament i la depuració de les aigües residuals i qualsevol altra acció reconeguda com a tal per la legislació d’aigües.