• Pioners i líders en demolicions


  • Serveis complets per promotors i constructors


  • Vetllem per la seguretat i el medi ambient


  • Empresa autoritzada per la retirada d’amiant


  • Transport, lloguer i retirada de contenidors

Contacte

Transport

Transportem tot tipus d’àrids i materials de construcció.
La nostra empresa està acreditada per l´Agència de Residus de Catalunya com a transportista per a una gran varietat de residus.

Edificació

La nostra empresa està acreditada per l´Agència de Residus de Catalunya com a transportista per a una gran varietat de residus.

Obra civil

Obres i infraestructures vinculades a la regulació, la conducció, la potabilització i la dessalinització dels recursos hidràulics, i al sanejament i la…

Moviments de terra

Realitzem tot tipus d’excavacions, moviments de terres i preparació de terrenys per a arranjament, restauració i construcció.

Enderrocs

Hi ha diferents sistemes i mètodes de treball dins del camp dels enderrocs. A B-Biosca ens actualitzem constantment amb les darreres tècniques i materials.

Manteniment

Manteniment integral d’edificis amb l’objectiu de mantenir en un perfecte estat de conservació les estructures i instal·lacions de tot tipus d’edificació.