Data:

2013

Situació:

Os de Balaguer (Lleida)

Millora de l’accessibilitat i control del lliscament de la vessant de Blancafort, CH Canelles

Projectes relacionats