“Invertir en coneixements produeix sempre els millors beneficis”
Benjamin Franklin (1706-1790)
Polític, científic i inventor nord-americà
logo-igualtat
“Mirar és una cosa. Veure el que s’està mirant és una altra. Entendre el que es veu, és encara una altra. Arribar a aprendre del que s’entén, és alguna cosa més. Però arribar a actuar en base al que s’ha aprés, és tot el que realment importa”
Winston Churchill (1874-1965)
Polític i estadista britànic

El compromís de B-Biosca amb la igualtat d’oportunitats queda palès a la política del sistema integrat de gestió i en el Codi étic, en els quals s’estableixen mesures per assegurar que totes les persones poden promocionar-se dins de l’empresa independentment del seu gènere. Tal i com es recull en el Codi ètic, tot el personal de l’organització té el compromís d’oferir i vetllar per la igualtat d’oportunitats en tots els aspectes del treball i per a totes les persones.

Les polítiques de selecció de personal asseguren un procés de selecció de manera igualitària, sense tenir en compte qüestions de gènere, religió, discapacitat, etc. En el manual de procediments dels processos de l’empresa i descripció de llocs de treball, no es fa cap mena de diferenciació o discriminació per raó de sexe.

igualtat1

Pel que fa a la formació, la seva planificació es realitza sense cap mena de distinció ni exclusió, només tenint en compte les necessitats formatives detectades, donant així l’oportunitat de formació continuada a tot el personal per al seu correcte desenvolupament professional.