Naturalesa del negoci

Els inicis de l’empresa es remunten a principis dels anys 60, precisament amb l’activitat principal del transport de material de construcció a les obres, i fou fundada per Manel Biosca i Narcís.
Al principi, es dedicava al transport d’àrids i materials per a la construcció Amb el temps, el negoci es va anar ampliant a excavacions, enderrocs i preparació de terrenys. L’any 1991, aquesta empresa de caràcter familiar es constituí en societat limitada amb el nom de B-BIOSCA SL.
Amb els anys, s’ha anat especialitzant en demolicions i enderrocs, tant d’edificacions com d’altres construccions modernes formades per formigó i ferro, a més de dedicar-se a l’obra pública: renovació i sanejament de xarxes de claveguera i aigua potable, urbanitzacions, manteniment i construcció d’abocadors, … Actualment, està preparada per oferir una àmplia gamma de serveis especialitzats per a la construcció.

“Hi ha homes que lluiten un dia i són bons. Hi ha d’altres que lluiten un any i són millors. Hi ha quins lluiten molts anys i són molt bons. Però els hi ha que lluiten tota la vida. Aquests són els imprescindibles.”
Eugen Bertolt Friedrich Brecht (1898-1956)
Dramaturg i poeta alemany
presentacio
missio

Missió

Ser un referent per tots els nostres grups d’interès oferint un servei integral d’assessorament, execució i control a totes les nostres activitats i vetllant per la innovació, la millora contínua i la sostenibilitat. Creiem en la igualtat d’oportunitats i som un equip divers i cohesionat de professionals amb una clara orientació a les necessitats dels nostres clients i un compromís ferm amb els nostres valors.

Visió

Donar resposta a la necessitat d’un desenvolupament sostenible mitjançant la prestació dels nostres serveis especialitzats d’infraestructures focalitzats en la plena satisfacció dels nostres clients i el benestar de les generacions actuals i futures.

“Si vols construir un vaixell, no comencis per buscar fusta, tallar taulons o distribuir el treball, sinó que primer has d’evocar en els homes l’anhel del mar lliure i ample”.
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Escriptor i aviador francès

Valors

  • Experiència i professionalitat
  • Treball en equip
  • Qualitat
  • Responsabilitat
  • Compromís amb tots els nostres grups d’interès
“Cuida els teus pensaments perquè es tornaran actes. Cuida els teus actes perquè es faran costum. Cuida les teves costums perquè formaran el teu caràcter. Cuida el teu caràcter perquè formarà el teu destí. I el teu destí serà la teva vida”
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Advocat, pensador i polític indi

Sistema Integral de Gestió

La qualitat del nostre servei és fonamental per a satisfer els requisits i expectatives dels nostres clients, és per això que tots els que formem l’equip humà de la nostra empresa treballem a l’entorn d’un sistema de Gestió Integrat, on la Qualitat, el Medi Ambient, la Seguretat i Salut en el Treball i les Persones, són l’eix de les nostres actuacions.
La política de la nostra organització es dirigeix vers la millora continuada, en base als principis d’una Qualitat Total: accessibilitat, atenció i amabilitat; serietat i fiabilitat; professionalitat i formació com a eina fonamental d’aquesta evolució.
Des de l’any 1999 B-Biosca disposa d’un sistema de gestió integrat d’acord amb la normes de qualitat UNE-EN-ISO 9001, de medi ambient UNE-EN-ISO 14001 i de seguretat y salut en el treball OHSAS 18001. Amb el compliment dels requisits que estableixen aquestes normes B-Biosca assegura que els serveis que porta a terme siguin de qualitat i es realitzin/desenvolupin sempre respectant el medi ambient i la salut i seguretat dels treballadors

“Som el que fem dia a dia. De manera que l’excel·lència no és un acte sinó un hàbit”
Aristòtil (384 a.C. – 322 a.C.)
Filòsof, lògic i científic grec
politica

Títol

Organigrama

organigrama

B.Biosca està estructurada en diferents departaments per tal de realitzar totes les tasques amb la màxima eficàcia: gerència, producció, gestió d’obra, logística i administració.

Cal destacar de manera especial els nombrosos recursos emprats en tres temes que considerem fonamentals en el desenvolupament de la nostra activitat: la qualitat, la prevenció de riscos laborals i el medi ambient.